Essentialia

Wat het in ieder geval niet is

v  Géén stichting, vereniging, BV, NV, maatschap, coöperatie o.i.d.

v  Géén uitslingertocht, géén midzomer-slingertocht o.i.d.

v  Géén flottielje reis, géén all-inclusive trip, géén reisbureau o.i.d.

v  Géén voorgekauwde, tot in de finesses geplande en (over)georganiseerde zeiltrip

Wat het dan wel is (of behoort te zijn)

ü  Jaarlijkse zeilreis

ü  Maximale reisduur: circa één week

ü  In het voorjaar (april/mei): Inslingeren

ü  Van origine vooral een mannenaangelegenheid

ü  Initiatief vanuit Parkhaven: nu voor de zoveelste keer

ü  Aantrekkelijkheden: uitdaging van de reis, los van dagelijkse beslommeringen en terug vol energie

ü  Vrijheid, blijheid, gedeelde attitude met behoud van eigenheid (alleen als er overeenstemming bestaat over meerwaarde van activiteiten)

ü  Hoofddoelen: plezier hebben, we zeilen een stukje en het is een snelle manier van ‘ batterij opladen’

ü  Simpele organisatie: Admiraliteit van 2 personen  (initiërend, richting bepalend, doen van voorstellen)

ü  Verantwoordelijkheden (1):   Alle schippers en bemanningen blijven volledig verantwoordelijk voor eigen handelen op eigen kiel

ü  Verantwoordelijkheden (2):    Alle deelnemers worden geacht de in het maatschappelijk verkeer geldende fatsoensnormen aan te houden en uit te dragen

ü  Tot het fenomeen van de Inslingertochten worden ook gerekend de organisatie van het prepalaver (vooral  voor deelnemers aan de tocht) én het postpalaver (openstaand voor familie, vrienden etc).

Overige essentialia

q  Verplichting tot levering van foto- en videomateriaal

q  Prépalaver: reisvoorbereiding, kennismaking met alle opvarenden en presentaties (bijdragen alle schepen)

q  Postpalaver: diner, muzikale omlijsting, première videoproductie Inslingertocht en uitreiking Winslinger Wisseltrofee en diverse andere trofeeën

Comments